Til deg som vil dyrke hjemme på "Kjøkkenbenken" GRATIS FRAKT!
Til deg som vil dyrke hjemme på "Kjøkkenbenken" GRATIS FRAKT!
Handlekurv 0

Angrerett og reklamasjon

Det er en ganske sur følelse når dørselgeren snakker deg i senk til å kjøpe nytt alarmsystem du egentlig ikke trengte. Eller hva med når du ender opp med å kjøpe en telefon det annonseres ny modell av bare dager etterpå? Da går de fleste av oss naturlig nok inne med en følelse av at de ønsker å angre sitt kjøp.

På grunnlag av misnøye med kjøp er det mange som spør seg om det finnes en angrerett i kjøpsloven. Angrerett vil nemlig si at en kan angre kjøpet, uansett grunnlag. Har du kjøpt noe du tross alt ikke ville ha, men som møtte alle vilkårene i avtalen med selger, så er det fint å kunne lene seg på angreretten i visse situasjoner.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva kjøpsloven sier om angrerett. Hva er egentlig angrerett, og inneholder kjøpsloven dette? Det korte svaret er at kjøpsloven ikke inkluderer en angrerett. Allikevel finnes det flere muligheter for reklamasjon, og dermed dekker kjøpsloven godt forbrukerens behov når en ikke er fornøyd med sitt kjøp.

Hva er angrerett?

Angrerett er en forbrukerrettighet som gjør seg gjeldende når en kjøper produkter eller tjenester over nett, telefon, i hjemmet, eller på gaten. Kjøpet må i disse situasjonene dessuten være på under 300 kr. Angreretten er meget gunstig for forbruker, da den tilsier at en kan angre seg kjøpet uten å måtte oppgi grunnen for dette.

En viktig regel under angreretten er derimot at denne ikke gjelder ved kjøp fra en privatperson. Siden kjøpsloven dikterer kjøp mellom to privatpersoner eller to næringsdrivende, så gjelder altså som nevnt ikke angreretten når du kjøper noe fra en annen privatperson. Da er det reklamasjon på produktet eller tjenesten som du skal ty til.

Reklamasjon under kjøpsloven

Dersom dine rettigheter som forbruker faller inn under kjøpsloven, så er det å reklamere din beste mulighet. Dette handler ganske enkelt om å klage på produktet eller tjenesten du har kjøpt. Det finnes flere måter å klage på, og for at du skal dra nytte av reklamasjon best mulig under kjøpsloven, så lønner det seg å sette seg inn i disse alternativene.

Retting av feil og mangler

Her er utgangspunktet at selger får 2 forsøk på seg til å rette opp i feilen eller mangelen. Dette kan derimot utvides dersom produktet eller tjenesten er av en særegen art. For eksempel kan komplisert teknologi falle inn under denne kategorien, da det muligens kan kreves mye mer enn 2 runder med retting. Da er ofte både kjøper og selger innforstått med dette.

Dersom en ikke lar selger rette opp feilen selv, så vil en ganske sannsynlig miste retten til å få dekt økonomiske tap og ta saken videre. Allikevel er det lov å søke om retting hos andre dersom selger påfører deg ulemper eller venter for lenge med å svare på din forespørsel om å se på feilene og manglene.

Omlevering

Det er også mulig å be selger om å omlevere produktet du har kjøpt. Dersom du har kjøpt et produkt kan du med andre ord returnere det du kjøpte med feil og mangler og bytte mot et tilsvarende produkt som står til kravene. Merk derimot at dette ikke gjelder ved produkter slik som unike malerier.

Fordelen med omlevering er at det gir deg akkurat det produktet du ønsker, bare i en feil- og mangelfri tilstand, slik at du ikke trenger å gå gjennom retting eller økonomiske krav. Allikevel er omlevering, som på noen måter ligner litt på bytterett, ikke et så altfor vanlig alternativ, siden selger sjeldent sitter med et tilsvarende produkt i feilfri tilstand.

Prisavslag

I tilfeller der selger ikke ønsker å omlevere eller rette på produktet, så er det mulig å be om prisavslag. Det kan tross alt hende at selger ikke har tiden eller ressursene til å utbedre feilene, og da må du ofte ty til andre eksperter for retting, eller potensielt leve med feilene i produktet. I disse situasjonene kan du be om prisavslag.

Prisavslaget kan baseres på to måter. Den mest populære måten å basere prisavslaget på er å spørre om en reduksjon i pris som tilsvarer den tapte verdien for produktet. Allikevel kan dette til tider være vanskelig å avgjøre. Dermed er det også et alternativ å be om et prisavslag som tilsvarer hva det vil koste å utbedre feilen eller mangelen.

Heving

Heving må sies å være det nærmeste kjøpsloven kommer angrerett. Her vil en altså ha mulighet til å angre kjøpet sitt, eller heve det, så lenge de andre alternativene ikke er fornuftige. For eksempel skal ikke retting eller omlevering kunne tilføre noen verdi for forbrukeren, og prisavslag vil heller ikke kunne være gunstig.

Angrerett og heving er derimot forskjellige på ett veldig viktig punkt, og det er at det skal mye mer til for å kunne heve et kjøp. Når du benytter angreretten, så kan du angre uansett om produktet har defekter eller om du bare ikke likte fargen. Ved heving av et kjøp, så skal du kunne føre gode bevis for hvorfor feil og mangler ikke kan løses på andre måter.

Ved heving, som altså er det kjøpsloven kommer nærmest angrerett, så skal kjøpet og mulige forsøk på å utbedre feil og mangler fra selgers side, ikke tilføre kjøper noen ytterligere verdi. 

Frist for reklamasjon

Generelt sett er det en klagefrist på 2 år dersom du har opplevd feil eller mangler ved produkter eller tjenester. Reklamasjon sikrer deg da altså mulighetene til å gjennomgå ett av de ovennevnte alternativene. Det er også verdt å nevne at det under forbrukerkjøpsloven er mulig å klage i inntil 5 år for produkter som er tiltenkt å vare over lengre tid.

Kjøpsloven har derimot ingen slik bestemmelse, men allikevel er 2 år gjerne nok tid til å avdekke feil og mangler. Merk at det tross fristen skal klages med en gang feilen eller mangelen blir oppdaget. Dersom det ikke klages umiddelbart, så vil dette svekke sjansene for å få gjennomslag. Dessuten kan slitasje og nye skader ende opp med å gjøre det vanskeligere å påvise feilene og manglene.

Forskjellen mellom reklamasjon og angrerett

Angrerett er altså muligheten til å kunne returnere visse produkter innenfor en ramme på 14 dager, uten at det må begrunnes hvorfor. Dørsalg, internettsalg, salg i hjem, og salg på messer er typiske eksempler her. Det er viktig å nevne at det ofte under angrerett kan være slik at selger krever at du skal betale for perioden du brukte produktet, da for eksempel ved abonnementstjenester.

Reklamasjon er på sin side ganske enkelt muligheten til å klage under visse forutsetninger ved feil og mangler. Her kan en ikke angre sitt kjøp og levere inn produktet uten begrunnelse. Tydelige feil og mangler skal gjerne kunne spores, og selger har rett til å reparere feil, gi prisavslag, og omlevere produktet.

Samtidig har også kjøper muligheten for å heve sitt kjøp, som er kjøpsloven sitt nærmeste alternativ til angrerett. Her angrer kjøperen og får alle pengene tilbake, men det må som nevnt argumenteres godt for heving av kjøp. Visse tilfeller kan være mer alvorlige, der kjøper ser seg nødt til å kreve erstatning for påførte økonomiske tap.

Slik bruker du kjøpsloven for reklamasjon

Selv om kjøpsloven altså ikke dekker angrerett, så er reklamasjon et godt alternativ. En har ikke her muligheten til å angre sine kjøp uten grunnlag, men det er gode muligheter for å få fortsatt få dekt feil og mangler, og i enkelte tilfeller også søke erstatning.

Kjøpsloven dekker mange rettigheter for deg som forbruker, og det er viktig å sette seg inn i disse.  Du skal uansett være sikker på at reklamasjon i hvert fall dekker noen av fallgruvene kjøp kan by på.